Videooverføringer kommunestyrene i Vestfold

Sandefjord kommune sine ofesielle nettsider

TRYKK PÅ SYMBOLENE for direkte link til sidene!

nye - sandefjord.no Tom Erik Roggert

Sandefjord

Norway

Tlf: 911 45 154

 

Min ordinære

hjemmeside: roggert.no

Dette er en privat nettside,som eies av: Tom Erik Roggert,Sandefjord.

Jeg vil her prøve og speile i bilder og tekst, hvordan den "nye" stor-kommunen Sandefjord vil se ut,

hvis kommune sammenslåingen blir et faktum etter kommunereformen !

NB!

Alle kommentarer og betraktninger vil være av privat karakter,

og må ikke betraktes som ofesielle ifra de berørte kommuner.

 

 

Videooverføringer fra kommunestyrene i Vestfold !