START

nye - sandefjord.no Tom Erik Roggert

Sandefjord

Norway

Tlf: 911 45 154

 

Min ordinære

hjemmeside: roggert.no

Sandefjord kommune sine ofesielle nettsider

TRYKK PÅ SYMBOLENE for direkte link til sidene!

Dette er en privat nettside,som eies av: Tom Erik Roggert,Sandefjord.

Jeg vil her prøve og speile i bilder og tekst, hvordan den "nye" stor-kommunen Sandefjord

vil se ut,i tiden frem mot kommune sammenslåingen, 1. januar 2017.

Jeg vil også fokusere på de respektive kommuners historie.

NB!

Alle kommentarer og betraktninger vil være av privat karakter,

og må ikke betraktes som ofesielle ifra de berørte kommuner.

 

 

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner

skal slåes sammen 1. Januar 2017.

Trykk og les siste nytt !

 

Kommunevåpenene vil bli byttet ut med et helt nytt

kommunevåpen, for den "NYE" Sandefjord kommune !